Plastverktyg

Plastfiber

Inblandning av plastfiber som sprickarmering:

Kostnadseffektivt, ingen risk för korrosion, bra arbetsbarhet (mjuka fibrer), kan minska risken för delaminering vid gjutning.

”Idealisk i Platsgjuten markbetong”

Läs mer på: www.fortaferro.com